Skip to main content
Share
Favorite

174
RESULTS

texts 174
COLLECTION
TOPIC
Indian_Philosophy_Collection 174
Vedanta 69
Sanskrit 67
Scripture 65
Advaita 57
Indian Philosophy 57
Hinduism 30
Shankara 27
Hindi 19
Shankaracharya 15
Brahma Sutra Bhashya 12
Darshana 12
Siddhi_Literature 12
Ramayana 11
Yoga 10
Sankaracharya 9
Sarvepalli Radhakrishnan 9
scripture 9
Bhakti 8
Hindu 8
Sankara 8
Swami Vivekananda 8
Vidyaranya Swami 8
Visistadvaita 8
brahmasutra 8
Adi Shankaracharya 7
Bhasya 7
Dvaita 7
Madhusudana Sarasvati 7
Nyaya 7
Philosophy 7
Anandagiri 6
Madhvacharya 6
Scriptures 6
Vaishnavism 6
sankara 6
Brahmasutra 5
Hiriyanna 5
Ramanuja 5
Sankhya 5
Srimad Bhagavad Gita 5
Surendranath Dasgupta 5
Sureshvaracharya 5
Vachaspati Misra 5
Vallabhacharya 5
Vidyaranya 5
Geeta 4
Gita 4
Upanishad 4
Valmiki 4
Vedanta-Sutras 4
Advaita Siddhi 3
Appaya Dikshita 3
Buddhism 3
Ganganath Jha 3
Gita Bhasya 3
Gita Commentaries 3
Gopinath Kaviraj 3
Jayatirtha 3
Kumarila Bhatta 3
Madhusudana Saraswati 3
Mimamsa 3
Patanjali 3
Shuddhadvaita 3
Sureshwaracharya 3
Vaishnava 3
Vivarana 3
vedanta 3
Amalananda 2
Bhashya 2
Brahma Sutra 2
Chandogya Upanishad 2
Dharma Shastra 2
Dnyaneshwar 2
Gaudapada 2
Hindu Religious Codes 2
Indian Saint 2
Jaimini 2
Jainism 2
Jnaneshwar 2
Kabir 2
Madhavacharya 2
Madhva 2
Mahatma Gandhi 2
Mandana Misra 2
Mimansa 2
Padmapada 2
Poetry 2
Radhakrishnan 2
Ramanujacharya 2
Ramdas 2
Sadananda 2
Saivism 2
Samkhya 2
Sanskrit Literature 2
Sarva-Darsana-Samgraha 2
Shabara 2
Siddhantabindu 2
Sureshvara 2
Tika 2
Upanishads 2
Vaisesika 2
Veda 2
Vedanta Desika 2
Vedanta Sutra 2
Yogi 2
mimamsa 2
mimansa 2
sanskrit 2
suresvara 2
yoga 2
Abhanavgupta 1
Abhedananda 1
Acharya Hemachandra 1
Acharya Sayana 1
Advaita Philosophy 1
Alladi Mahadeva Sastri 1
Ananda Bodha 1
Anandabodha Bhattarakacharya 1
Anandagari 1
Ancient India 1
Appaya Dikhita 1
Appaya Dikshit 1
Appayya Diksita 1
Arthur Avalon 1
Arya Samaj 1
Autobiography 1
Avadhut Gita 1
Avidya 1
Bhagavat 1
Bhagavata Purana 1
Bhagawat 1
Bhamati 1
Bhartrihari 1
Bheda Siddhi 1
Brahman 1
Brahmasutras 1
Bramhasutra Bhasya 1
Brihadaranyaka Upanishad 1
Catussutri 1
Chaitanya 1
Dashabodh 1
Dattatreya 1
Dhanapati 1
Dharma 1
Dharmadatta 1
Dipika 1
Dnyaneshwari 1
Dvaitadvaita 1
Dwaita 1
Ekanath 1
Eknatha 1
Epistemology 1
Gandhi 1
Ganga Prasad Upadhyaya 1
Gangadarendra Saraswati 1
Gorakhnath 1
Gorakshanath 1
Gosvami Sri Gopesvarji 1
Gosvami Sri Purusottamaji 1
Goswami Tulsidas 1
Govindananda 1
Govindaraja 1
Gujarati 1
Guru 1
H.H. Wilson 1
Hanumat 1
Hari Prasad Shastri 1
Heinrich Zimmer 1
Hemachandracharya 1
Hindu Dharma 1
Hindu Law 1
Hindu Mythology 1
History 1
Horace Hayman Wilson 1
India 1
Indian Thought 1
Ishta-siddhi 1
Ishwara 1
Ista-siddhi 1
Jagadguru 1
Jha Commemoration Volume 1
Jnana Yoga 1
Jnanadev 1
Jnanadeva 1
Jnaneshwari 1
Jnanottama 1
Kamba 1
Karika 1
Katha Upanishad 1
Kathakopanishad 1
Kaustubha 1
Khandana-Khanda-Khadya 1
King Bhoja 1
Knowledge 1
Ksemaraja 1
Kumara sampradaya 1
Lakshmana Suri 1
Laya Yoga 1
Logic 1
CREATOR
SHOW DETAILS